top of page

碁幻傳說產品發佈會2019

圍棋劃時時代創新

歡迎各位圍棋愛好者,圍棋老師,家長參與,當日會有圍棋咭牌介紹,可詳細了解創新的圍棋周邊產品。

碁幻傳說2019發佈會海報.jpg
碁幻傳說2019發佈會海報.jpg

press to zoom
IMG_3505.JPG
IMG_3505.JPG

press to zoom
20190423_120735000_iOS.jpg
20190423_120735000_iOS.jpg

press to zoom
碁幻傳說2019發佈會海報.jpg
碁幻傳說2019發佈會海報.jpg

press to zoom
碁幻傳說產品發佈會2019: Product